ประวัติความเป็นมา

ชายแดนประเทศพม่า ชาวพม่าเป็นชนเผ่าจากทางเหนือที่ค่อยๆ แทรกซึมเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนพม่า จนถึงปี ค.ศ. 1392 มีหลักฐานของอาณาจักรที่มีอำนาจซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ “คนนอกศาสนา” (Pagan) ซึ่งเข้ามาเติมเต็มสุญญากาศทางอำนาจหลังจากการล่มสลายของอาณาจักร Pyu อาณาจักรนอกรีตยุคแรกไม่รวมกัน จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้าอโนรธา (พ.ศ. 1044–1077) พระองค์สามารถรวบรวมพม่าให้เป็นปึกแผ่นได้ และเมื่อพิชิตเมืองท่าของนานาประเทศได้ในปี พ.ศ. 2143 อาณาจักรพุกามก็กลายเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดในพม่า อาณาจักรพุกามเข้มแข็งขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าจันสิตา (พ.ศ. 1081–1012) และพระเจ้าอลองซิตู (1012–1167) เมื่ออาณาจักรนอกรีตเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 คาบสมุทรสุวรรณภูมิเกือบทั้งหมดถูกยึดครองโดยสองอาณาจักรเท่านั้น คือขอมและพุกาม อำนาจของอาณาจักรนอกศาสนาค่อย ๆ ลดลงด้วยเหตุผลสองประการ ส่วนหนึ่งมาจากอำนาจสูงสุดของมหาเถรสมาคม และส่วนหนึ่งมาจากการรุกรานของอาณาจักรมองโกลที่ยกมาทางเหนือ พระเจ้านราสิมฮาบดี (ครองราชย์ ค.ศ. 1236–1287) นำกองทัพเข้าสู่ยูนนานเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของชาวมองโกล แต่เมื่อเขาแพ้สงครามในงาซองเกียน (Ngasaunggyan) ในปี 1277 กองทัพของอาณาจักรพุกามก็แทบไม่เป็นระเบียบ Narasihabad ถูกสังหารโดยลูกชายของเขาในปี ค.ศ. 1287 เป็นตัวเร่งให้จักรวรรดิมองโกลตัดสินใจโจมตีพุกามในปีเดียวกัน หลังสงครามครั้งนี้ จักรวรรดิมองโกลสามารถยึดครองดินแดนทั้งหมดของอาณาจักรนอกรีตได้ ราชวงศ์พุกามสิ้นสุดลงเมื่อมองโกลจัดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นในพม่าในปี ค.ศ. 1289

สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญของประเทศพม่า 1.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง   พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ศูนย์กลางความศรัธาที่พุทธศาสนิกชนชาวพม่าต้องมาสักการะสักครั้งในชีวิต ถือเป็นศาสนสถานอันเป็นที่สุด แห่งหนึ่งของอุษาคเนย์ ที่อร่ามไปด้วยทองคำและยอดเพชร 76 กะรัตที่เปล่งประกาย 2.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง อีกหนึ่งในมหาสักการะสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่าอยู่ทีพุกาม ทีสร้างขึ้นต้งแต่สมัยพระเจ้าอโนรธา ที่ประดิษฐานพระพระบรมสารีริกธาตุส่วนหน้าผาก และเขี้ยวแก้วที่อัญเชิญมาจากศรีลังกา เจดีที่งามสง่าด้วยสีทองและ ภายในบริเวณยังมีหอนัตที่ชาวพม่านับถือด้วย 3.พระมหามัยมุนี พระมหามัยมุณี พระพุทธรูปเนื้อนิ่มที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงประธานลมหายใจให้นั้น คือ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ใครได้ชื่อว่ามีโอกาสปิดทองสักกรระ หรือร่วมพิธีล้างหน้าพระอันศีกดิ์สิทธิ์ที่เมืองมัณฑะเลย์ ว่าได้บุญกุศลบารมียิ่ง 4.พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุเจดีย์ไจก์ถิโย พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจก์ทิโย ที่เชื่อว่าพระอินทร์มาเนรมิตไว้ในรัฐมอญ เป็นเจดีย์ที่สร้างบนก้อนหินฉาบด้วยสีทองอร่ามบนเชาสูงกว่า 1200 เมตร ที่ดูหมิ่นเหม่ แต่กลับตั้งอยู่มั่นคงดังปาฎิหาริย์ เป็นปลายทางจาริกแสวงบุญสำคัญของชาวพม่าที่ เชื่อว่าได้กุศลเท่ากับการนมัสการเจดีย์จุฬมณีบนสรวงสวรรค์ 5.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอร์ ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตาแห่งเมืองหงสาวดี เจดีย์ทรงมอญเก่าแก่กว่าสองพันปีอันเป็นที่เคารพบูชา แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้พระธาตุทลายลงแต่มีการสร้างขึ้นมาทดแทน และที่มีชิ้นส่วนของเจดีย์เก่านั้นยังเป็นจุดอธิฐานศักดิ์สิทธิ์ด้วย

เช็คอิน

ทำความรู้จัก พม่า              ประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับ อินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย ประเทศเมียนมาร์ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก มีเมืองหลวง คือ กรุงเนปยีดอเมียนมาร์แบ่งเขตการปกครองออก เป็น 7 รัฐ เมืองที่ใหญ่สุดคือ ย่างกุ้ง สกุลเงินที่ใช้ คือ จัต (Kyat) ประเทศเมียนมาร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียน นับแต่ปี พ.ศ. 2540 เช็คอินจุดที่ 1 เจดีย์ชเวดากอง             เมื่อมาเมียนมาร์ ใคร ๆ ก็ไม่พลาดที่จะไปเยือน เจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็น 1 ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมียนมาร์นับถือมากที่สุด เจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง มีความเชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศสธาตุของพระโคตมพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น นักท่องเที่ยวที่ไปเยือน ต่างก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปสักการะบูชา เช็คอินจุดที่ 2 สะพานอูเบ็ง   […]