ทำความรู้จัก พม่า

เมียนมาร์ เที่ยวพม่า โปรแกรมทัวร์พม่า

             ประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับ อินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย ประเทศเมียนมาร์ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก มีเมืองหลวง คือ กรุงเนปยีดอเมียนมาร์แบ่งเขตการปกครองออก เป็น รัฐ เมืองที่ใหญ่สุดคือ ย่างกุ้ง สกุลเงินที่ใช้ คือ จัต (Kyat) ประเทศเมียนมาร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียน นับแต่ปี พ.ศ. 2540

เช็คอินจุดที่ 1 เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวดากอง เที่ยวพม่า เมียนมาร์

            เมื่อมาเมียนมาร์ ใคร ๆ ก็ไม่พลาดที่จะไปเยือน เจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็น ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมียนมาร์นับถือมากที่สุด เจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง มีความเชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศสธาตุของพระโคตมพุทธเจ้าจำนวน เส้น นักท่องเที่ยวที่ไปเยือน ต่างก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปสักการะบูชา

เช็คอินจุดที่ 2 สะพานอูเบ็ง

สะพานอูเบ็ง เที่ยวพม่า เมียนมาร์

            สะพานอูเบ็ง ได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก!! ซึ่งเป็นสะพานไม้ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน ตั้งอยู่ที่เมืองอมรปุระ สะพานนี้มีความยาวทั้งหมด 1.2 กิโลเมตร สร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1850 นอกจากจะเดินชมวิวทิวทัศน์แล้ว เรายังสามารถเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นได้อีกด้วย สายรักธรรมชาติไม่ควรพลาด!!

เช็คอินจุดที่ 3 พุกาม

พุกาม เที่ยวพุกาม เมียนมาร์

            พุกาม หรือที่รู้จักกันในนาม ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เนื่องจากมีเจดีย์หนึ่งพันกว่าองค์ ที่ถูกสร้างขึ้นบนดินแดนแห่งนี้ พุกามเป็นเมืองเมืองหนึ่ง ในเมียนมาร์ ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 145 กิโลเมตร เมืองแห่งนี้สะท้อนความวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี กิจกรรมที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนพุกาม คือ การขึ้นบอลลูน ชมวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา รับรองว่าใคร ๆ ต่างก็ต้องตกหลุมรักที่แห่งนี้ 

เช็คอินจุดที่ 4 ทะเลสาบอินเล

ทะเลสาบอินเล เที่ยวพม่า เมียนมาร์

             ทะเลสาบอินเล เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ ของเมียนมาร์ ตั้งอยู่ในเขตภูเขาของรัฐชาน เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชน ชาวอินทา” และมีสัตว์สายพันธุ์เฉพาะถิ่นมากกว่า 20 สายพันธุ์ ทะเลสาบแห่งนี้สะท้อนวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอินทาได้เป็นอย่างดี สำหรับใครที่ชื่นชอบการเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น แนะนำให้ มาเยือนที่แห่งนี้ รับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอน!!

เช็คอินจุดที่ 5 พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์ เที่ยวพม่า เมียนมาร์

            พระราชวังมัณฑะเลย์ หรือ พระราชวังทองคำ เป็นพระราชวังไม้สักทั้งหลังในเมียนมาร์ ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1857 – 1859 โดยพระเจ้ามินดง พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังสุดท้ายแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของเมียนมาร์ ก่อนที่จะถูกทำลายลงในสงครามโลกครั้งที่ พระราชวังมัณฑะเลย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาโดยคัดลอกแบบโครงสร้างเดิม ถือเป็นอีก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของมัณฑะเลย์ ที่ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต เพราะสะท้อนให้เห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระราชวังในสมัยนั้น